Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXIV/140/13 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Powiatu Żyrardowskiego

 
2013-02-13 16:47:31
UCHWAŁA Nr XXIV/141/13 w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Hamerni

 
2013-02-13 16:49:55
UCHWAŁA Nr XXV/142/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

 
2013-03-27 09:04:17
UCHWAŁA Nr XXV/143/13 zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2013 rok.

 
2013-03-27 09:04:51
UCHWAŁA Nr XXV/144/13 w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany granicy gmin naruszającej granice Powiatu Żyrardowskiego.

 
2013-03-27 09:05:21
UCHWAŁA Nr XXV/145/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i przechowywanie pojazdów na parkingu na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

 
2013-03-27 09:05:56
UCHWAŁA Nr XXV/146/13 w sprawie zatwierdzenia wysokości środków PFRON przypadających wg. algorytmu w 2013 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 
2013-03-27 09:06:59
UCHWAŁA Nr XXV/147/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/118/12 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 
2013-03-27 09:07:39
UCHWAŁA Nr XXVI/148/13 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2018.

 
2013-03-29 11:38:33
UCHWAŁA Nr XXVII/149/13 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Żyrardowskiego za 2012 rok.

 
2013-06-04 09:07:55