Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XLI/259/18 – w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

2018-11-05 12:03:11
UCHWAŁA Nr XXXIX/245/18 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora rodzinnej Pieczy zastępczej za 2017 rok.

2018-07-09 08:54:39
UCHWAŁA Nr XXXIX/244/18 – w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2018-2020.

2018-07-09 08:52:15
UCHWAŁA Nr XXXIV/213/17 – w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

2017-12-06 10:50:42
UCHWAŁA Nr XXXI/185/17 – w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Żyrardowskim w latach 2017-2021

2017-12-06 11:12:24
UCHWAŁA Nr XXII/136/16 - w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.

2016-11-30 14:12:29
UCHWAŁA Nr XII/71/15 - w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

2015-12-01 11:54:39
Program współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarząowymi w 2015 roku

 
2014-11-28 11:08:36
Program współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarząowymi w 2014 roku

 
2013-12-16 14:16:39
Program współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

 
2012-12-07 11:03:19