Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR PŁ.431.11 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 1 GRUDNIA 2011 ROKU W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ POWIAT ŻYRARDOWSKIEGO PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK i UCHWAŁA NR PŁ.15.12 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 13 STYCZNIA 2012 ROKU W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU

 
2011-12-28 14:52:02
BUDŻET POWIATU NA 2012 ROK

 
2011-12-28 14:56:33
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY RADY POWIATU

 

2012-04-03 11:39:50
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

 
2012-04-03 11:40:37
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I kwartał 2012 roku

 
2012-04-30 13:30:57
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2012 roku

 
2012-07-27 12:45:09
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2012 roku

 
2013-04-05 09:45:04
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2012 roku

 
2013-04-05 12:28:01
UCHWAŁA Nr 207/IV/12 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2012 rok

 
2013-04-26 14:42:41
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA ROK 2012 - ART. 37 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157 POZ. 1240 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

 
2013-05-21 10:03:23