Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 373/P/2010 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 13 GRUDNIA 2010 ROKU W SPRAWIE POZYTYWNEJ OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ ZARZĄD POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 ROK

 
2011-01-05 16:12:33
BUDŻET POWIATU NA 2011 ROK

 
2011-01-05 16:18:55
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2011-04-18 11:19:39
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

 
2011-04-18 11:20:21
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I kwartał 2011 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I kwartał 2011 roku
2012-03-01 11:21:16
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2011 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2011 roku
2012-03-01 11:21:16
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2011 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2011 roku
2012-03-01 11:21:16
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2011 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2011 roku
2012-03-01 11:21:16
UCHWAŁA Nr 129/IV/12 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2011 rok.

UCHWAŁA Nr 129/IV/12 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2011 rok.
2012-04-03 11:48:27
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA ROK 2011 - ART. 37 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157 POZ. 1240 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

 
2012-05-11 14:38:50