Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR 308/2009/P SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE Z DNIA 30 LISTOPADA 2009 ROKU W SPRAWIE WYDANIA OPINII O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ ZARZĄD POWIATU W ŻYRARDOWIE PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I DEFICYCIE NA 2010 ROK ORAZ O PROGNOZIE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU.

 
2009-12-21 14:23:32
BUDŻET POWIATU NA ROK 2010

 
2009-12-21 14:27:33
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2010-02-17 09:16:26
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

 
2010-02-17 09:16:51
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I kwartał 2010 roku

 
2010-06-02 15:46:55
UCHWAŁA Nr 33/IV/11 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2010 rok

 
2011-04-29 10:29:53
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA ROK 2010 - ART. 37 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157 POZ. 1240 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

 
2011-06-01 14:17:22
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2010 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2010 roku
2012-03-01 11:21:11
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2010 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2010 roku
2012-03-01 11:21:11
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2010 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2010 roku
2012-03-01 11:21:11