Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 280/2008/P składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Żyrardowie projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2009 rok oraz o łącznej kwoty długu

 
2008-12-31 10:42:38
BUDŻET POWIATU NA ROK 2009

 
2009-01-05 09:46:51
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I kwartał 2009 roku

 
2009-05-07 16:16:28
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO ZA ROK 2009 - ART. 37 UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157 POZ. 1240 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

 
2010-06-02 15:42:04
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY RADY POWIATU

ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY RADY POWIATU
2012-03-01 11:21:05
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU

ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
2012-03-01 11:21:07
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2009 roku
2012-03-01 11:21:10
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2009 roku
2012-03-01 11:21:10
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2009 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2009 roku
2012-03-01 11:21:10