Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZMIANY W BUDŻECIE - UCHWAŁY RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO I ZARZĄDU POWIATU

 
2009-04-15 15:04:20
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za I kwartał 2008 roku

 
2009-04-15 15:04:54
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za II kwartał 2008 roku

 
2009-04-15 15:06:02
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za III kwartał 2008 roku

 
2009-04-15 15:07:04
UCHWAŁA XXVIII/163/09 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok

 
2009-04-29 13:27:11
BUDŻET POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO NA ROK 2008
2012-03-01 11:21:03
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2008 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Żyrardowskiego za IV kwartał 2008 rok
2012-03-01 11:21:03
Uchwała Nr 318/2007/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Żyrardowie projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2008 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu

Uchwała Nr 318/2007/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Żyrardowie projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2008 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu
2012-03-01 11:21:03
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008
2012-03-01 11:21:04