Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości położonej przy ul. Gabriela Narutowicza w Żyrardowie i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4100/2

2018-07-10 08:38:57
Zezwolenie na transport odpadów

2018-07-03 08:35:49
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych – wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie Budy Zaklasztorne, gm. Puszcza Mariańska

2018-06-19 13:30:27
DECYZJA z dnia 2018-06-12 Znak OŚ.6122.3.2018.KZ

2018-06-15 13:22:09
Obwieszczenie RB.6740.5.63.2018 z dnia 15.05.2018r. dot. pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej: „Przebudowy ulicy Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w mieście Żyrardów na działkach nr ewid.: 5334,5392,5352”.

2018-05-15 15:04:29
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola Polska – Górki od km 2+068,00 do km 5+928,58”. KD.711.5.2018 z dnia 07.05.2018r.

2018-05-14 15:18:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola polska – Górki od km 2+068,00 do km 5+928,58”. KD.711.5.2018 z dnia 07.05.2018r.

2018-05-14 15:14:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RB.6740.5.63.2018 z dnia 20.04.2018 roku w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej: „Przebudowa ulicy Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w mieście Żyrardów na działkach nr ewid.: 5334, 5392, 5352”.

2018-04-24 12:43:57
Aktualizacja wysokości podstawowych kwot dotacji na jednego ucznia/dziecko w niepublicznej szkole lub placówce oświatowej obowiązująca od 03.04.2018r. oraz statystyczna liczba uczniów/dzieci

2018-04-03 14:04:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KD.711.5.2018 z dnia 29.03.2018 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola polska- Górki od km 2+068,00 do km 5+928,58”.

2018-03-30 09:59:42