Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych działek ewidencyjnych 110 i 189 położonych w obrębie Hipolitów, gm. Wiskitki

2018-12-13 13:46:19
Obwieszczenie i zawiadomienie o wszczęciu postępowania KD.711.37.2018 z dnia 10.12.2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa i przebudowa ul. Ogińskiego w Żyrardowie”.

2018-12-13 10:32:04
Wysokość podstawowych miesięcznych kwot dotacji na jednego ucznia w niepublicznej szkole lub placówce oświatowej obowiązujących od 01.09.2018r.

2018-10-30 14:00:58
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 680 (adres nieruchomości Stare Kozłowice 100)

2018-09-12 09:54:42
Zawiadomienie o czynnościach przebiegu granic działki ewidencyjnej 90/3 położonej w obrębie Osuchów, gm. Mszczonów

2018-09-07 14:29:37
DECYZJA z dnia 2018-09-05 Znak OŚ.6522.2.2018.KZ

2018-09-05 13:54:38
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu działek granic działek ewidencyjnych 176/1, 169, 86/2, 120 położonych w obrębie Waleriany, gm. Puszcza Mariańska

2018-08-14 13:39:53
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości położonej w Budy Mszczonowskie, gmina Radziejowice i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 257

2018-07-23 08:08:04
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości położonej przy ul. Legionów Polskich 50 w Żyrardowie i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 3448

2018-07-17 10:53:00
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości położonej przy ul. Legionów Polskich 50 w Żyrardowie i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 3448

2018-07-17 10:52:05
Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nieruchomości położonej przy ul. Gabriela Narutowicza w Żyrardowie i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 4100/2

2018-07-10 08:38:57
Zezwolenie na transport odpadów

2018-07-03 08:35:49
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych – wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych znajdujących się w obrębie Budy Zaklasztorne, gm. Puszcza Mariańska

2018-06-19 13:30:27
DECYZJA z dnia 2018-06-12 Znak OŚ.6122.3.2018.KZ

2018-06-15 13:22:09
Obwieszczenie RB.6740.5.63.2018 z dnia 15.05.2018r. dot. pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej: „Przebudowy ulicy Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w mieście Żyrardów na działkach nr ewid.: 5334,5392,5352”.

2018-05-15 15:04:29
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola Polska – Górki od km 2+068,00 do km 5+928,58”. KD.711.5.2018 z dnia 07.05.2018r.

2018-05-14 15:18:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola polska – Górki od km 2+068,00 do km 5+928,58”. KD.711.5.2018 z dnia 07.05.2018r.

2018-05-14 15:14:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RB.6740.5.63.2018 z dnia 20.04.2018 roku w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej: „Przebudowa ulicy Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej w mieście Żyrardów na działkach nr ewid.: 5334, 5392, 5352”.

2018-04-24 12:43:57
Aktualizacja wysokości podstawowych kwot dotacji na jednego ucznia/dziecko w niepublicznej szkole lub placówce oświatowej obowiązująca od 03.04.2018r. oraz statystyczna liczba uczniów/dzieci

2018-04-03 14:04:23
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KD.711.5.2018 z dnia 29.03.2018 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola polska- Górki od km 2+068,00 do km 5+928,58”.

2018-03-30 09:59:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania KD.711.5.2018 z dnia 29.03.2018 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów na odcinku Wola polska- Górki od km 2+068,00 do km 5+928,58”.

2018-03-30 09:59:00
Zawiadomienie o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W"

2018-02-28 09:12:41
Obwieszczenie o wydaniu decyzji "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4719W"

2018-02-28 09:11:32
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie WPN-II.6320.1.2018.AA z dnia 26.02.2018r.

2018-02-26 09:13:14
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2018 rok oraz statystycznej liczbie uczniów/dzieci/słuchaczy

2018-01-18 11:31:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6341.77.2017.AR z dnia 19.12.2017 roku

2017-12-20 09:03:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6341.88.2017.AR z dnia 15.12.2017 roku

2017-12-19 13:39:30
Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji na jednego ucznia/dziecko w niepublicznej szkole lub placówce oświatowej obowiązująca od 01.11.2017r. oraz statystyczna liczba uczniów/dzieci

2017-12-19 09:17:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6341.86.2017.AR z dnia 15.12.2017 roku

2017-12-18 13:49:27
Decyzja GG.6854.4.2017 z dnia 06.12.2017r.

2017-12-15 09:30:07
Decyzja GG.6854.7.2017 z dnia 06.12.2017r.

2017-12-15 09:29:29
Decyzja GG.6854.2.2017 z dnia 06.12.2017r.

2017-12-15 09:28:50
Decyzja GG.6854.5.2017 z dnia 06.12.2017r.

2017-12-15 09:28:14
Decyzja GG.6854.1.2017 z dnia 06.12.2017r.

2017-12-15 09:27:38
Decyzja GG.6854.6.2017 z dnia 06.12.2017r.

2017-12-15 09:27:22
Decyzja GG.6854.3.2017 z dnia 06.12.2017r.

2017-12-15 09:26:16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6341.79.2017.AR z dnia 04.12.2017 roku

2017-12-05 11:29:20
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6341.72.2017.AR z dnia 09.11.2017 roku

2017-11-10 09:14:15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania OŚ.6341.58.2017.AR z dnia 02.08.2017 roku

2017-10-24 11:26:04
KD.711.20.2017 - Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3837W odcinek Szymanów-Aleksandrów w km proj. 0+000 -3+345”

2017-10-11 10:44:20