Członek Zarządu 

 

  


Leszek Kamiński
Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego (etatowy)
tel. (+48 46) 855-37-17 
e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl

 

 

 

Zadania i kompetencje

 

Członkowie Zarządu wykonują zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone im przez Starostę, a w szczególności:

 

  1. współdziałają z Radą i komisjami Rady,
  2. posiadają upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty,
  3. nadzorują i koordynują pracę podległych Wydziałów
  


Liczba odwiedzin : 2537
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2008-11-27 10:34:59
Czas publikacji: 2008-11-27 10:34:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak