Wicestarosta 

 

 

 

  

 

    


Krzysztof Dziwisz
Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego
tel. (+48 46) 855-37-17
email: wicestarosta@powiat-zyrardowski.pl

 

 

 

 

Zadania i kompetencje

 

 

 

Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje określone Regulaminem oraz powierzone mu przez Starostę, a w szczególności:

 

 1. sprawuje funkcję Starosty w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków,

 

 2. współdziała z Radą i Komisjami Rady,

 

 3. przegląda i przydziela korespondencję do załatwienia przez właściwe wydziały bądź stanowiska pracy,

 

 4. posiada upoważnienie do podpisywania pism w sprawach z zakresu swojej właściwości, nie zastrzeżonych do kompetencji Starosty,

 

 5. nadzoruje i koordynuje pracę podległych Wydziałów.

 

 


Liczba odwiedzin : 3490
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2008-11-27 10:33:53
Czas publikacji: 2018-11-27 10:33:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak