Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 272/IV/14 w sprawie kontroli w Starostwie i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żyrardowskiego w 2014 roku

 
2014-01-31 12:09:08
UCHWAŁA Nr 273/IV/14 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie

 
2014-02-06 11:49:07
UCHWAŁA Nr 274/IV/14 w sprawie umorzenia należności przejętych przez Powiat Żyrardowski w związku z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

 
2014-02-06 15:42:22
UCHWAŁA Nr 275/IV/14 w sprawie określenia zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 
2014-01-17 15:24:17
UCHWAŁA Nr 276/IV/14 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów Roku Józefa Chełmońskiego w Powiecie Żyrardowskim.

 
2014-01-20 11:54:12
UCHWAŁA Nr 277/IV/14 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem.

 
2014-02-06 12:03:37
UCHWAŁA Nr 278/IV/14 w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

 
2014-02-14 11:32:39
UCHWAŁA Nr 279/IV/14 w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

 
2014-02-14 11:38:28
UCHWAŁA Nr 280/IV/14 w sprawie powołania i regulaminu pracy komisji konkursowych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

 
2014-02-19 11:11:07
UCHWAŁA Nr 281/IV/14 udzielająca pełnomocnictwa do podpisania i złożenia wniosku oraz podpisania umowy w ramach Konkursu 2014 Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 1, Mobilność kadry i uczniów” z Unijnego Programu w Dziedzinie Kształcenia, Szkoleń, Młodzieży i Sportu 2014-2010.

 
2014-03-05 09:18:00