Dane kontaktowe Powiatu Żyrardowskiego 

 

 

Dane kontaktowe Powiatu Żyrardowskiego

 

POWIAT ŻYRARDOWSKI

 

NAZWA

 

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

 

RODZAJ

 

powiat

 

LOKALIZACJA

 

woj. mazowieckie , pow. żyrardowski

 

KOD

 

96-300

 

MIEJSCOWOŚĆ

 

Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

 

KONTAKT

 

tel. (+48 46) 855-37-17, 855-22-19
fax (+48 46) 855-20-21
e-mail:
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

 

Starosta

 

Wojciech Szustakiewicz
tel. (+48 46) 855-37-17
e-mail: starosta@powiat-zyrardowski.pl

 

Wicestarosta

 

Grzegorz Dobrowolski  
tel. (+48 46) 855-37-17
e-mail: wicestarosta@powiat-zyrardowski.pl

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Daniel Suchecki
tel. (+48 46) 855-22-19 wew. 52
e-mail: biuro_rady@powiat-zyrardowski.pl

 

Sekretarz

 

Sebastian Litewnicki
tel. (+48 46) 855-37-17 wew. 39
e-mail:
sekretarz@powiat-zyrardowski.pl

 

Skarbnik

 

Edyta Fedorowicz
tel. (+48 46) 855-37-17 wew. 46
e-mail: skarbnik@powiat-zyrardowski.pl

 

 

 

NIP Starostwa

 

Regon Starostwa

 

Regon Powiatu

 

 

 

 
838-16-10-589

 

750151250

 

750147828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz rachunków bankowych

 

 

Nr rachunku bankowego

 

Rodzaj wpłaty

 

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

 

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

 

43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

 

opłaty za rejestrację samochodu, wydanie prawa jazdy, licencji, wypisów, świadectw i pozwoleń związanych z działalnością transportową, opłaty administracyjne  w tym ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

 

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

 

79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

 

wadia, zabezpieczenia, opłaty ewidencyjne

 

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

 

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie

 

45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

 

wpłaty z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 

Rachunek bankowy właściwy dla opłaty skarbowej:

 

Urząd Miasta Żyrardowa Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów

 

BANK PEKAO S.A. I O/ŻYRARDÓW     

 

63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

 

 

 


Liczba odwiedzin : 9988
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2012-03-05 11:48:01
Czas publikacji: 2017-03-14 08:55:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak