Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
KONKURSY 2012 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”

 

 

2012-03-13 11:01:34
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie dla 25 osób upośledzonych umysłowo”

 
2012-03-13 11:05:29
Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

 
2012-10-24 15:04:42