Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 98/V/15 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie powołania i regulaminu pracy komisji konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

2015-12-07 10:44:11
UCHWAŁA NR 89/V/15 ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Żyrardowie"

2015-12-04 11:21:05
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Żyrardowie”.

2015-11-16 15:10:54
KONKURSY 2015 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

 
2015-02-09 16:00:02
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 10 dzieci powyżej 10 roku życia

 

2014-11-28 11:56:57
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pod nazwą: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego dla 10 dzieci powyżej 10 roku życia

 
2014-06-03 13:18:22
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE W 2014 ROKU DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PRAC PRZY ZABYTKU

 
2014-04-17 10:57:43
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

 
2014-02-27 15:30:41
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

 
2014-02-03 11:23:55
KONKURSY 2014 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

 
2014-01-17 15:19:49