Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻYRARDOWIE DLA 25 OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO

2016-07-08 10:13:59
UCHWAŁA Nr 139/V/16 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów

2016-03-21 08:13:48
UCHWAŁA Nr 132/V/16 w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów

2016-02-22 11:55:03
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkursy ofert na realizację zadania pod nazwą: „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011006002501.pdf

2016-02-16 15:33:08
Informacja o terminie otwarcia ofert

2016-02-03 14:44:06
UCHWAŁA Nr 127/V/16 w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

2016-02-03 14:23:19
Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.

2016-01-25 10:07:32
KONKURSY 2016 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

 

KONKURSY 2016 ROK 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie
Powiatu
Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzie
ży z terenów wiejskich”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich
i niewydolnych wychowawczo”

4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2011006002501.pdf

2016-01-14 13:29:44
UCHWAŁA NR 99/V/15 ZARZĄDU POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO Z DNIA 14 GRUDNIA 2015 ROKU W sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umowy.

2015-12-14 16:02:49
Informacja o terminie otwarcia ofert

2015-12-08 08:43:31