Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/12 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia czynności związanych z przyjęciem do użytkowania inwestycji drogowych

 
2012-01-09 15:06:12
ZARZĄDZENIE NR 2/12 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2012-01-25 16:16:03
ZARZĄDZENIE NR 3/12 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

 
2012-03-12 15:48:33
ZARZĄDZENIE NR 4/12 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2012

 
2012-03-21 16:00:21
ZARZĄDZENIE NR 5/12 w sprawie określenia wysokości dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON przypadających według algorytmu, w stosunku do istniejących potrzeb w 2012 roku

 
2012-04-19 08:55:21
ZARZĄDZENIE NR 6/12 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 
2012-04-19 08:58:31
ZARZĄDZENIE NR 7/12 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Młodszego referenta w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych,

 
2012-04-24 10:27:01
ZARZĄDZENIE NR 8/12 w sprawie organizacji powiatowego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu żyrardowskiego.

 
2012-05-14 15:28:55
ZARZĄDZENIE NR 9/12 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2012-05-21 15:13:53
ZARZĄDZENIE NR 10/12 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2012-05-23 16:01:44