Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 2/11 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2011-01-12 09:08:10
ZARZĄDZENIE NR 3/11 w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2011-01-12 09:08:22
ZARZĄDZENIE NR 4/11 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2011-01-12 09:08:32
ZARZĄDZENIE NR 5/11 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2011-01-12 09:08:42
ZARZĄDZENIE NR 1/11 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

 
2011-01-12 09:15:58
ZARZĄDZENIE NR 6/11 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Geodety i Młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 
2011-01-18 12:51:42
ZARZĄDZENIE NR 7/11 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie

 
2011-01-25 08:44:42
ZARZĄDZENIE NR 8/11 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

 
2011-01-26 11:59:49
ZARZĄDZENIE NR 9/11 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2011-02-03 13:59:45
ZARZĄDZENIE NR 10/11 w sprawie zasad sporządzania opisów stanowisk pracy oraz ustalania zakresów obowiązków dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

 
2011-02-24 15:50:07