Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/10 w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

 
2010-02-18 14:06:19
ZARZĄDZENIE NR 2/10 w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

 
2010-02-18 14:06:38
ZARZĄDZENIE NR 3/10 w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

 
2010-02-18 14:07:32
ZARZĄDZENIE NR 4/10 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2010

 
2010-02-24 16:18:49
ZARZĄDZENIE NR 5/10 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Grójcu.

 
2010-03-15 09:55:59
ZARZĄDZENIE NR 6/10 w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Żyrardowskiego, za które są sporządzane, kryteriów, na podstawie których są dokonywane oraz skali ocen.

 
2010-03-15 09:58:15
ZARZĄDZENIE NR 7/10 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Organizacyjnym.

 
2010-03-16 13:09:02
ZARZĄDZENIE NR 8/10 w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2010-03-24 16:41:57
ZARZĄDZENIE NR 9/10 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2010-03-24 16:42:22
ZARZĄDZENIE NR 10/10 w sprawie określenia wysokości dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON przypadających według algorytmu, w stosunku do istniejących potrzeb w 2010 roku

 
2010-03-29 10:07:32