Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/09 w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

 
2009-01-19 15:44:46
ZARZĄDZENIE NR 2/09 w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2009-01-20 07:54:22
ZARZĄDZENIE NR 3/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonania zadania pn.: „Wykonanie projektu przebudowy I piętra oraz budowy windy wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45”.

 
2009-01-20 07:55:47
ZARZĄDZENIE NR 4/09 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym.

 
2009-01-20 15:05:25
ZARZĄDZENIE NR 5/09 w sprawie określenia wysokości dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON przypadających według algorytmu, w stosunku do istniejących potrzeb w 2009 roku

 
2009-03-06 13:57:15
ZARZĄDZENIE NR 6/09 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

 
2009-03-06 13:59:57
ZARZĄDZENIE NR 7/09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonania zadania pn.: „Weryfikacja (kontrola terenowa) ewidencji gruntów i budynków w zakresie zmienionych użytków gruntowych i klas gleboznawczych, dla obrębu ewidencyjnego: miasto Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie”

 
2009-04-17 10:43:45
ZARZĄDZENIE NR 8/09 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2009-04-17 10:45:15
ZARZĄDZENIE NR 9/09 w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie.

 
2009-04-17 10:46:01
ZARZĄDZENIE NR 10/09 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Rozwoju i Budownictwa.

 
2009-04-17 10:46:51