Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/08 w sprawie powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia postępowania kontrolnego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kulkówce Zarzecznej w ramach sprawowanego nadzoru

 
2008-12-24 10:19:56
ZARZĄDZENIE NR 2/08 w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

 
2009-04-08 14:33:43
ZARZĄDZENIE NR 3/08 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie

 
2009-04-08 14:34:31
ZARZĄDZENIE NR 4/08 w sprawie organizacji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 
2009-04-08 14:36:16
ZARZĄDZENIE NR 5/08 w sprawie powołania zespołu do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

 
2009-04-08 14:37:03
ZARZĄDZENIE NR 6/08 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Starosty Powiatu Żyrardowskiego w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim

 
2009-04-08 14:40:24
ZARZĄDZENIE NR 7/08 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 
2009-04-08 14:58:31
ZARZĄDZENIE NR 8/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Zakup urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

 
2009-04-08 14:59:21
ZARZĄDZENIE NR 9/08 w sprawie powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia postępowania kontrolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

 
2009-04-08 15:00:40
ZARZĄDZENIE NR 10/08 w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko informatyka Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 
2009-04-08 15:32:41