Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/07 w sprawie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych.

 
2008-12-24 10:18:49
ZARZĄDZENIE NR 2/07 w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

 
2009-04-08 12:42:16
ZARZĄDZENIE NR 3/07 w sprawie powołania i regulaminu pracy Komisji konkursowej w celu wyboru kandydatów na 2 stanowiska Podinspektora w Wydziale Rozwoju i Budownictwa.

 
2009-04-08 12:43:00
ZARZĄDZENIE NR 4/07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

 
2009-04-08 12:43:47
ZARZĄDZENIE NR 5/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie w ramach zadania: Wyposażenie lub doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej „Rodzinne klimaty” w ramach programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”: - Część I – Mebli do pomieszczeń mieszkalnych, świetlic, sali telewizyjnej i stołówki. - Część II – Kompletów pościelowych. - Część III – Zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

 
2009-04-08 12:44:29
ZARZĄDZENIE NR 6/07 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie w ramach zadania: Wyposażenie bazy dydaktycznej i rehabilitacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „W trosce o wszechstronny rozwój dzieci niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo” w ramach programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

 
2009-04-08 12:45:51
ZARZĄDZENIE NR 7/07 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-04-08 12:47:10
ZARZĄDZENIE NR 8/07 w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie

 
2009-04-08 12:47:51
ZARZĄDZENIE NR 9/07 w sprawie powołania komisji przetargowej

 
2009-04-08 12:48:44
ZARZĄDZENIE NR 10/07 w sprawie wdrożenia projektów Czystszej Produkcji

 
2009-04-08 12:50:05