Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 36/06 w sprawie określenia komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie nad którymi sprawuje nadzór Wicestarosta i Członek Zarządu.

 
2008-12-24 10:17:42
ZARZĄDZENIE NR 37/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na : Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych w latach 2007-2009.

 
2009-04-08 11:41:48
ZARZĄDZENIE NR 38/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i regulaminu Pracy Komisji Konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 
2009-04-08 11:42:31
ZARZĄDZENIE NR 39/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na: przebudowę drogi powiatowej nr 38513 Korytów-Radziejowice wraz z wiaduktem w Korytowie – Etap I

 
2009-04-08 11:43:16
ZARZĄDZENIE NR 40/06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do zbadania polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Hamerni

 
2009-04-08 11:43:53
ZARZĄDZENIE NR 41/06 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury gotówki w kasie wg numerów rachunków.

 
2009-04-08 11:44:42
ZARZĄDZENIE NR 42/06 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury wg stanu na dzień 29 grudnia 2006r.:

 
2009-04-08 11:45:20