Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 1/05 w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 
2008-12-24 10:16:13
ZARZĄDZENIE NR 2/05 w sprawie powołania Komisji ds. zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania

 
2009-04-08 08:36:16
ZARZĄDZENIE NR 3/05 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie

 
2009-04-08 08:39:09
ZARZĄDZENIE NR 4/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów papierniczych i biurowych dla Starostwa

 
2009-04-08 08:43:59
ZARZĄDZENIE NR 5/05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie

 
2009-04-08 08:45:50
ZARZĄDZENIE NR 6/05 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski

 
2009-04-08 08:49:44
ZARZĄDZENIE NR 7/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i akcesoriów komputerowych dla Starostwa

 
2009-04-08 08:50:51
ZARZĄDZENIE NR 8/05 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zał. nr 5 (nie podlega publikacji)

 
2009-04-08 08:53:07
ZARZĄDZENIE NR 9/05 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

 
2009-04-08 08:57:49
ZARZĄDZENIE NR 10/05 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

 
2009-04-08 09:05:36