Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 01/04 w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie

 
2008-12-24 10:15:23
ZARZĄDZENIE NR 02/04 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na: wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 38141 Różanów – Babskie Budy współfinansowanej z programu SAPARD

 
2009-04-08 07:34:57
ZARZĄDZENIE NR 03/04 w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na: budowę drogi powiatowej nr 38523 Wola Polska – Mszczonów na odcinku Wymysłów – Gurba współfinansowaną z programu SAPARD

 
2009-04-08 07:35:58
ZARZĄDZENIE NR 04/04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski

 
2009-04-08 07:39:30
ZARZĄDZENIE NR 05/04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/02 z dnia 09.05.2002r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie

 
2009-04-08 07:40:11
ZARZĄDZENIE NR 06/04 w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 
2009-04-08 07:41:39
ZARZĄDZENIE NR 07/04 w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie

 
2009-04-08 07:42:25
ZARZĄDZENIE NR 08/04 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie

 
2009-04-08 07:43:10
ZARZĄDZENIE NR 09/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na obsługę bankową budżetu Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-04-08 07:44:04
ZARZĄDZENIE NR 10/04 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie

 
2009-04-08 07:44:48