Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 01/03 w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzenia przetargu w procedurze uproszczonej w ramach współfinansowania z programu SAPARD na: Przebudowę drogi powiatowej nr 38517 Mrozy – Waleriany – Olszówka na odcinku Pniowe - Aleksandria

 
2008-12-24 10:14:25
ZARZĄDZENIE NR 02/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych i innych zadań realizowanych zgodnie z planem zadań na rok 2003, finansowanych ze środków budżetowych: Dział 710 rozdział 71013 i 71014 oraz Dział 010 rozdział 01005 oraz w zakresie środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym obejmujących teren Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-04-02 15:48:06
ZARZĄDZENIE NR 03/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac realizowanych zgodnie z planem zadań na rok 2003, finansowanych ze środków budżetowych: Dział 750 rozdział 75020 § 4300 i Dział 700 rozdział 70005 obejmujących teren Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-04-02 15:49:37
ZARZĄDZENIE NR 04/03 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie, przy ul. Sosabowskiego

 
2009-04-02 15:50:55
ZARZĄDZENIE NR 05/03 w sprawie powołania komisji do oceny ofert oraz wyłonienia firm, właścicieli parkingów strzeżonych, wykonujących usługi w zakresie usuwania pojazdów, ich holowania i parkowania

 
2009-04-02 15:52:23
ZARZĄDZENIE NR 06/03 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia

 
2009-04-03 07:09:17
ZARZĄDZENIE NR 07/03 w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie

 
2009-04-03 07:10:41
ZARZĄDZENIE NR 08/03 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu rozstrzygnięcia postępowania na udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego na 2003r. na kwotę 3.862.970 zł

 
2009-04-03 07:12:39
ZARZĄDZENIE NR 09/03 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 
2009-04-03 07:14:26
ZARZĄDZENIE NR 10/03 w sprawie powołania komisji przetargowej ds. przeprowadzenia przetargu w procedurze uproszczonej w ramach współfinansowania z programu SAPARD na: Przebudowę drogi powiatowej nr 38517 Mrozy – Waleriany – Olszówka na odcinku Pniowe - Aleksandria

 
2009-04-03 07:15:37