Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 06/III/07 w sprawie określenia zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w 2007r. oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 
2008-12-24 09:54:32
UCHWAŁA Nr 07/III/07 w sprawie określenia zadań zlecanych w zakresie pomocy społecznej organizacjom pozarządowym w 2007r. oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 
2009-04-10 11:03:30
UCHWAŁA Nr 08/III/07 w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu Żyrardowskiego do złożenia oświadczenia woli

 
2009-04-10 11:10:19
UCHWAŁA Nr 09/III/07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

 
2009-04-10 11:11:00
UCHWAŁA Nr 10/III/07 w sprawie upoważnienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Zakup urządzeń do wyposażenia Centralnej Sterylizatorni szpitala w Żyrardowie”.

 
2009-04-10 11:11:42
UCHWAŁA Nr 11/III/07 w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2007 rok.

 
2009-04-10 11:12:29
UCHWAŁA Nr 12/III/07 w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2007.

 
2009-04-10 11:14:23
UCHWAŁA Nr 13/III/07 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej utworzonej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Żyrardowski oraz dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Żyrardowskim w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ujętego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

 
2009-04-10 11:15:19
UCHWAŁA Nr 14/III/07 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa.

 
2009-04-10 11:16:18
UCHWAŁA Nr 15/III/07 w sprawie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Żyrardowskiego w 2007 roku.

 
2009-04-10 11:17:13