Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 01/II/06 w sprawie określenia zadań zlecanych w zakresie pomocy społecznej organizacjom pozarządowym w 2006r. oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 
2008-12-24 09:52:34
UCHWAŁA Nr 02/II/06 w sprawie określenia zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w 2006r. oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert

 
2009-04-10 08:01:31
UCHWAŁA Nr 03/II/06 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Żyrardowskiego położonych w Kolonii Chylice i w Puszczy Mariańskiej

 
2009-04-10 08:03:51
UCHWAŁA Nr 04/II/06 w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu Żyrardowskiego do złożenia oświadczenia woli

 
2009-04-10 08:04:56
UCHWAŁA Nr 05/II/06 w sprawie upoważnienia do czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu w roku budżetowym 2006

 
2009-04-10 08:06:10
UCHWAŁA Nr 06/II/06 w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski

 
2009-04-10 08:06:57
UCHWAŁA Nr 07/II/06 w sprawie upoważnia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja pomieszczeń dla Centralnej Sterylizacji szpitala w Żyrardowie”

 
2009-04-10 08:07:53
UCHWAŁA Nr 08/II/06 w sprawie zmiany uchwały nr 88/II/05 w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-04-10 08:08:42
UCHWAŁA Nr 09/II/06 w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Radziejowice na lata 2004-2012”

 
2009-04-10 08:09:25
UCHWAŁA Nr 10/II/06 w sprawie zamiany uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Pani Anna Rzczeczkowskiej na stanowisko Dyrektora Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Żyrardowie

 
2009-04-10 08:10:05