Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr 01/II/03 w sprawie upoważnienia do czynności prawnych polegających na poręczeniu pożyczki

 
2008-12-24 09:49:52
UCHWAŁA Nr 02/II/03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-04-02 12:03:02
UCHWAŁA Nr 03/II/03 w sprawie upoważnienia dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-04-02 12:04:34
UCHWAŁA Nr 04/II/03 zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Żyrardowskiego w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-04-02 12:06:32
UCHWAŁA Nr 05/II/03 w sprawie zasad wydzierżawienia lub wynajmowania nieruchomości powiatu na okres do lat trzech

 
2009-04-02 12:07:48
UCHWAŁA Nr 06/II/03 w sprawie przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie

 
2009-04-02 12:10:43
UCHWAŁA Nr 07/II/03 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, przy ul. Moniuszki 15

 
2009-04-02 12:12:08
UCHWAŁA Nr 08/II/03 w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Żyrardowie do reprezentowania Zarządu Powiatu

 
2009-04-02 12:13:30
UCHWAŁA Nr 09/II/03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 15

 
2009-04-02 12:14:58
UCHWAŁA Nr 10/II/03 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej

 
2009-04-02 12:16:40