Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA XXXVI/206/10 w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

 
2010-02-17 09:23:56
UCHWAŁA XXXVI/207/10 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2010.

 
2010-02-17 09:24:10
UCHWAŁA XXXVI/208/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej.

 
2010-02-17 09:24:26
UCHWAŁA XXXVI/209/10 w sprawie przyjęcia darowizny dwóch samodzielnych lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Żyrardowie przy ul. Moniuszki 40.

 
2010-02-17 09:24:46
UCHWAŁA XXXVI/210/10 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie.

 
2010-02-17 09:25:03
UCHWAŁA XXXVI/211/10 w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

 
2010-02-17 09:25:20
UCHWAŁA XXXVI/212/10 w sprawie załatwienia skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

 
2010-02-17 09:25:38
UCHWAŁA XXXVI/213/10 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Żyrardowskiego na lata 2010-2020.

 
2010-02-17 09:25:54
UCHWAŁA XXXVII/214/10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu.

 
2010-03-19 14:21:39
UCHWAŁA XXXVII/215/10 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

 
2010-03-19 14:22:10