Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr V/21/07 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski.

 
2009-01-12 12:24:25
UCHWAŁA Nr V/22/07 w sprawie delegowania radnych w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie.

 
2009-04-07 10:33:51
UCHWAŁA Nr V/23/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy ZOZ w Żyrardowie.

 
2009-04-07 10:35:12
UCHWAŁA Nr V/24/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

 
2009-04-07 10:40:35
UCHWAŁA Nr V/25/07 w sprawie planów pracy Komisji Rady Powiatu Żyrardowskiego na rok 2007.

 
2009-04-07 10:41:37
UCHWAŁA Nr V/26/07 w sprawie planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego na rok 2007.

 
2009-04-07 10:42:57
UCHWAŁA Nr V/27/07 w sprawie załatwienia skargi na działania Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

 
2009-04-07 10:44:19
UCHWAŁA Nr VI/28/07 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu.

 
2009-04-07 10:45:15
UCHWAŁA Nr VI/29/07 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu.

 
2009-04-07 10:45:58
UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 rok.

 
2009-04-07 10:46:42