Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XXX/128/05 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok

 
2009-01-02 09:23:28
UCHWAŁA Nr XXX/129/05 w sprawie ustalenia kryteriów zwalniania rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

 
2009-04-03 12:47:05
UCHWAŁA Nr XXX/130/05 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Żyrardowskiego do zawierania z powiatami prowadzącymi placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze przyjmujące dzieci z terenu Powiatu Żyrardowskiego porozumień w sprawie umieszczania dzieci i wysokości wydatków ponoszonych na ich utrzymanie

 
2009-04-03 12:49:17
UCHWAŁA Nr XXX/131/05 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń ZOZ w Żyrardowie przy ulicy Limanowskiego 30

 
2009-04-03 12:50:52
UCHWAŁA Nr XXX/132/05 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu

 
2009-04-03 12:56:08
UCHWAŁA Nr XXX/133/05 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski

 
2009-04-03 12:57:32
UCHWAŁA Nr XXX/134/05 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
2009-04-03 12:59:38
UCHWAŁA Nr XXX/135/05 w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski

 
2009-04-03 13:01:36
UCHWAŁA Nr XXX/136/05 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2005-1014

 
2009-04-03 13:03:41
UCHWAŁA Nr XXX/137/05 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Żyrardowskiego na lata 2005-1014

 
2009-04-03 13:06:16