Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr XVIII/71/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok

 
2008-12-24 09:19:05
UCHWAŁA Nr XVIII/72/04 w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23

 
2009-04-03 08:02:52
UCHWAŁA Nr XVIII/73/04 w sprawie zatwierdzenia statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej jako samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 
2009-04-03 08:04:24
UCHWAŁA Nr XVIII/74/04 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żyrardowskiego i uchwalenie Regulaminu tej Straży

 
2009-04-03 08:06:04
UCHWAŁA Nr XVIII/75/04 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w pawilonie „B” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

 
2009-04-03 08:36:19
UCHWAŁA Nr XIX/76/04 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok

 
2009-04-03 08:37:53
UCHWAŁA Nr XIX/77/04 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 
2009-04-03 08:41:52
UCHWAŁA Nr XIX/78/04 w sprawie zatwierdzenia wysokości środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2004 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 
2009-04-03 08:48:47
UCHWAŁA Nr XIX/79/04 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konstrukcji tabeli płac w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Żyrardowie

 
2009-04-03 08:50:44
UCHWAŁA Nr XIX/80/04 w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 
2009-04-03 08:52:41