Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA Nr V/24/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
2008-12-24 09:18:05
UCHWAŁA Nr V/25/03 w sprawie diet radnych

 
2009-04-02 08:46:46
UCHWAŁA Nr V/26/03 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie ulica Limanowskiego 30

 
2009-04-02 08:56:47
UCHWAŁA Nr V/27/03 w sprawie ustalenia nowego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w Łowiczu

 
2009-04-02 09:01:15
UCHWAŁA Nr V/28/03 w sprawie ustalenia nowego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim SA w Katowicach Oddział w Pruszkowie

 
2009-04-02 09:03:44
UCHWAŁA Nr V/29/03 w sprawie ustalenia nowych harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

 
2009-04-02 09:09:50
UCHWAŁA Nr V/30/03 w sprawie ustalenia nowego harmonogramu spłat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Mazowieckim

 
2009-04-02 09:13:03
UCHWAŁA Nr V/31/03 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Żyrardowskiego

 
2009-04-02 09:18:11
UCHWAŁA Nr VI/32/03 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok

 
2009-04-02 09:20:05
UCHWAŁA Nr VIII/33/03 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok

 
2009-04-02 09:22:38