Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych somatycznie

Dyrektor Elżbieta Ciesielska

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 32b

Tel/Fax (0-46) 855 32 70, 855 69 42

e-mail: dps@dpszyrardow.pl

strona internetowa: https://dpszyrardow.pl/

strona BIP: https://dpszyrardow.pl/bip/

2017-07-12 13:01:23
Wyniki wyboru ofert

 
2011-12-28 14:13:18
Wynik wyboru oferty na usługę - konserwacja instalacji elektrycznej

W wyniku przeprowadzonego postępowania na usługę serwisową (całodobową) konserwacji instalacji elektrycznej wraz z urządzeniami  w 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul.Limanowskiego 32 B – wybrano ofertę : „ELBIS” ROBOTY ELEKTRYTCZNE z Żyrardowa.

 

2012-03-14 09:06:55
Zapytanie ofertowe na dostawę wędlin 2013

 
2012-12-05 08:45:59
Zapytanie ofertowe na dostawę art. nabiałowych 2013

 
2012-12-05 08:55:08
Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa 2013

 
2012-12-05 09:05:02
Zapytanie ofertowe na dostawę warzyw i owoców 2013

 
2012-12-05 09:09:01
Zapytanie ofertowe na dostawę ryb 2013

 
2012-12-05 09:12:39
Wynik wyboru ofert na dostawy w 2013r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę  w 2013 r. mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B – wybrano ofertę Zakładu Masarskiego Jakub Pałygiewicz  z Jeżowa.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania  na dostawę w 2013 r. pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B – wybrano ofertę Piekarni  Haliny Dylewskiej , 96-300 Żyrardów, ul. Krótka 2.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę w 2013r. mleka i przetworów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B – wybrano ofertę Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej  w Głuchowie.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę w 2013r. ryb, ryb przetworzonych i konserwowanych dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B – wybrano ofertę  P.P.H.U. „Sadajer”  Danuta Płaczkiewicz, Kozłowice Nowe 24A, 96-315 Wiskitki.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę w 2013r. warzyw i owoców  dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Limanowskiego 32 B – wybrano ofertę  Rutkowskiego Waldemara , Drybus 29.

 

 

 

Z wybranymi dostawcami zostaną podpisane umowy.

 
2012-12-28 11:40:24
Zapytanie ofertowe na dostawę gazu płynnego, propan-butan w 2013r.

 
2013-01-08 09:07:39