Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Dom pomocy Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Dom Pomocy Społecznej im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Dyrektor Ewa Bombała

96-300 Żyrardów, ul. Gen. Sosabowskiego 23

Tel: (0-46) 856 27 77

Fax: (0-46) 855 37 85

e-mail: biuro@dpssosabowski.pl

strona internetowa: http://dpssosabowski.pl/

2017-05-29 13:18:00
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE POD NAZWĄ: „ Wykonanie remontu zaplecza sanitarnego na I piętrze w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 , 96-300 Żyrardów”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE POD NAZWĄ:

„ Wykonanie remontu zaplecza sanitarnego na I piętrze w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 , 96-300 Żyrardów”

2018-09-18 12:55:59
Wyniki

W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia oferenta na " Wykonanie remontu zaplecza sanitarnego na I piętrze w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 w Żyrardowie" nie wyłoniono Wykonawcy.

2018-09-18 12:44:02
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE POD NAZWĄ: „Wykonanie remontu zaplecza sanitarnego na I piętrze w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 , 96-300 Żyrardów”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE POD NAZWĄ: „Wykonanie remontu zaplecza sanitarnego na I piętrze w budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Sosabowskiego 23 , 96-300 Żyrardów”

2018-09-05 14:53:24
Wyniki

W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia oferenta na "Zakup paliwa do środków transportu w DPS w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23 na rok 2018" nie wyłoniono Oferenta.

2017-12-05 10:00:17
Zapytanie ofertowe na zakup paliwa do środków transportu w DPS w 2018 roku

2017-11-29 14:31:05
WYNIKI

WYNIKI

W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia oferenta na „zakup paliwa do środków transportu w  Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskie 23 na rok 2018” nie wyłoniono oferenta.

Procedura wyłonienia Oferenta zostanie ponownie przeprowadzona.

 

WYNIKI

W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia oferenta  na zakup i dostawę artykułów nabiałowych w 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA ;. 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 122. Z w/w Oferentem zostanie podpisana umowa.

Pozostałym oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

2017-11-29 14:27:02
Zapytanie o cenę ma zakup i dostawę artykułów nabiałowych w 2018 r.

2017-11-10 14:16:19
WYNIKI

WYNIKI

W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia oferenta  na ” Konserwacje sprzętu i urządzeń w zakresie p.poż. ” w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23 na rok 2017 „ najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma  KOPP Marcin Brzeziński ; 03-030 Warszawa ul. Zyndrama z Maszkowic 2N.  Z w/w firmą zostanie podpisana umowa.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za złożenie ofert.

2016-12-21 14:09:48
WYNIKI

WYNIKI

W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia oferenta na ” Konserwacje instalacji wodno-kanalizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23 na rok 2017 „ najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo Usługowe „INSBUD” W. Wrzodak ul. Kilińskiego 24 B; 96-300 Żyrardów. Z w/w firmą zostanie podpisana umowa.

WYNIKI

W związku z przeprowadzoną procedurą wyłonienia oferenta  na ” Konserwacje windy osobowej         i dźwigu towarowego małego”  w Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Sosabowskiego 23 na rok 2017 „ najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Firma „EL-Dźwig” Elektromechanika Dźwigowa Urządzenia Elektryczne W. Frynia, 96-300 Żyrardów, ul. 11 Listopada 23 m 21. Z w/w firmą zostanie podpisana umowa.

2016-12-16 12:21:25