PONOWNY KONKURS 2018 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza ponowny konkurs ofert na realizację następującego zadania” „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”  

 

PONOWNY KONKURS 2018 ROK 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego

ogłasza ponowny konkurs ofert na realizację następującego zadania”

 „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich
i niewydolnych wychowawczo”

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. poz. 1300)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016

 

 

Załączniki

UCHWAŁA Nr 369/V/18 w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, unieważnienia otwartego konkursu ofert oraz ponownego ogłoszenia konkursu.

Data: 2018-02-08 12:00:02 Rozmiar: 483.07k Format: .pdf Pobierz

TREŚĆ OGŁOSZENIA - Załącznik do Uchwały Nr 369/V/18

Data: 2018-02-08 12:00:02 Rozmiar: 542.73k Format: .pdf Pobierz

Nabór kandydatów do pracy w Komisji

Data: 2018-02-23 09:40:14 Rozmiar: 194.21k Format: .pdf Pobierz

Informacja o otwarciu ofert.pdf

Data: 2018-03-05 14:22:27 Rozmiar: 127.61k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 144
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2018-02-08 12:00:02
Czas publikacji: 2018-03-05 14:22:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak