KONKURSY 2018 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych” 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”  

 

 

KONKURSY 2018 ROK 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie
Powiatu
Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzie
ży z terenów wiejskich”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich
i niewydolnych wychowawczo”

4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. poz. 1300)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016

 

 

 

Załączniki

UCHWAŁA Nr 362/V/18 w sprawie określenia zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Data: 2018-01-11 12:30:38 Rozmiar: 221.29k Format: .pdf Pobierz

Treść ogłoszenia - Załącznik do ww. uchwały

Data: 2018-01-11 12:30:38 Rozmiar: 800.97k Format: .pdf Pobierz

Nabór kandydatów do pracy w Komisji.pdf

Data: 2018-01-24 12:16:30 Rozmiar: 254.03k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA Nr 369/V/18 w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, unieważnienia otwartego konkursu ofert oraz ponownego ogłoszenia konkursu.

Data: 2018-02-08 11:52:53 Rozmiar: 483.07k Format: .pdf Pobierz

Zalącznik do uchwały Nr 369/V/18

Data: 2018-02-08 11:52:53 Rozmiar: 542.73k Format: .pdf Pobierz

Informacja o publicznym otwarciu ofert

Data: 2018-02-09 08:22:00 Rozmiar: 150.53k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1092
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2018-01-11 12:30:38
Czas publikacji: 2018-02-09 08:22:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak