KONKURSY 2017 ROK Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich” 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”  

 

 

KONKURSY 2017 ROK 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie
Powiatu
Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzie
ży z terenów wiejskich”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. poz. 1300)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016

 

 

 

Załączniki

UCHWAŁA Nr 260/V/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursów dla organizacji pozarządowych, ponownego ogłoszenia konkursów oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umów

Data: 2017-03-01 14:10:25 Rozmiar: 634.17k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do uchwały

Data: 2017-03-01 14:10:25 Rozmiar: 651.5k Format: .pdf Pobierz

ngo-nabór kandydatów do pracy w komisji 2017 rok.pdf

Data: 2017-03-13 12:01:50 Rozmiar: 18.64k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA Nr 268/V/17 w sprawie powołania komisji konkursowych do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

Data: 2017-03-21 10:50:35 Rozmiar: 415.97k Format: .pdf Pobierz

Informacja o publicznym otwarciu ofert

Data: 2017-03-24 11:46:03 Rozmiar: 21.69k Format: .pdf Pobierz

UCHWAŁA Nr 273/V/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursów dla organizacji pozarządowych oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umowy.

Data: 2017-04-06 13:10:43 Rozmiar: 352.56k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 3495
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2017-03-01 14:10:25
Czas publikacji: 2017-04-06 13:10:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak