Ewidencja danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (EDOŚ) 

 

  

Ewidencja danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (EDOŚ)


 http://www.ekokarty.pl/wykaz/zyrardow


 

  

Liczba odwiedzin : 630
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2009-01-15 14:57:40
Czas publikacji: 2009-01-15 14:57:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak