Proponowany porządek obrad Sesji:  

 

Proponowany porządek obrad:     

 

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

3.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Żyrardowskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

4.     Informacja dotycząca średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku.

5.     Sprawozdanie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017

6.      Informacja o pracy Zarządu.

7.     Interpelacje i wnioski radnych.

8.     Zakończenie obrad.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 575
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2009-01-14 12:27:11
Czas publikacji: 2018-01-22 10:12:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak