FORMULARZE DO POBRANIA 

 
 

FORMULARZE DO POBRANIA

 

 

 

 

Załączniki

Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej

Data: 2016-10-28 09:57:15 Rozmiar: 46.29k Format: .pdf Pobierz

Ośwadczenie potwierdzające znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym i przepisów ustawy o transporcie drogowym

Data: 2016-10-28 09:57:15 Rozmiar: 17.05k Format: .pdf Pobierz

Wydawanie licencji na krajowy drogowy przewóz osób lub rzeczy

Data: 2016-10-28 09:57:15 Rozmiar: 56.39k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Data: 2016-10-28 09:57:15 Rozmiar: 137.22k Format: .pdf Pobierz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

Data: 2016-10-28 09:57:15 Rozmiar: 150.35k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej lokalizacji zjazdu, wjazdu i wyjazdu indywidualnego/publicznego z drogi gminnej na działkę

Data: 2016-10-28 09:57:15 Rozmiar: 206.56k Format: .pdf Pobierz

Podanie_o_wymiane_dowodu_rejestracyjnego_i_tablic_rejestracyjnych.pdf

Data: 2016-10-28 10:05:15 Rozmiar: 182.92k Format: .pdf Pobierz

Numer_konta_za_oplate_recyklingowa.pdf

Data: 2016-10-28 09:57:15 Rozmiar: 101.23k Format: .pdf Pobierz

Upowaznienie.pdf

Data: 2016-10-28 09:57:15 Rozmiar: 153.41k Format: .pdf Pobierz

Wydanie prawa jazdy.pdf

Data: 2018-03-27 13:20:39 Rozmiar: 918.03k Format: .pdf Pobierz

Wymiana praw jazdy wydanych zagranica w krajach nie ujętych w konwencji o ruchu drogowym.pdf

Data: 2018-03-27 13:26:34 Rozmiar: 918.03k Format: .pdf Pobierz

Wydanie międzynarodowych praw jazdy.pdf

Data: 2018-03-27 13:26:34 Rozmiar: 918.03k Format: .pdf Pobierz

Wymiana praw jazdy.pdf

Data: 2018-03-27 13:26:34 Rozmiar: 918.03k Format: .pdf Pobierz

Wymiana praw jazdy wydanych zagranicą przez państwo stronę konwencji o ruchu drogowym.pdf

Data: 2018-03-27 13:26:34 Rozmiar: 918.03k Format: .pdf Pobierz

Wniosek Prawo jazdy: - wydanie prawa jazdy/pozwolenia - zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia - przywrócenie cofniętego uprawnienia - wymianę dokumentu zaznaczonego w części B - wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem - wydanie międzynarodowego prawa jazdy - Konwencja genewska 1949r. - wydanie międzynarodowego prawa jazdy - Konwencja wiedeńska 1968r. - wymianę prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzenia kwalifikacji - wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP)

Data: 2018-03-27 13:26:34 Rozmiar: 918.03k Format: .pdf Pobierz

Podanie o dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym.pdf

Data: 2018-03-27 13:34:15 Rozmiar: 166.36k Format: .pdf Pobierz

Podanie_o_zwrotu_zatrzymanego_przez_Policje_dowodu_rejestracyjnego.pdf

Data: 2018-03-27 14:53:39 Rozmiar: 166.29k Format: .pdf Pobierz

Podanie_o_wymiane_dowodu_rejestracyjnego_z_powodu_zmiany_adresu.pdf

Data: 2018-03-27 14:53:39 Rozmiar: 152.86k Format: .pdf Pobierz

Podanie_o_wydanie_kserokopii_dowodu_rejestracyjnego.pdf

Data: 2018-03-27 14:53:39 Rozmiar: 166.41k Format: .pdf Pobierz

Podanie_o_wydanie_dowodu_rejestracyjnego_i_tablic_rejestracyjnych.pdf

Data: 2018-03-27 14:53:39 Rozmiar: 148.79k Format: .pdf Pobierz

Podanie_o_dopisanie_lub_wykreslenie_wspolwlasciciela_do_dowodu_rejestracyjnego.pdf

Data: 2018-03-27 14:53:39 Rozmiar: 138.19k Format: .pdf Pobierz

Podanie_o_dokonanie_zmian_w_dowodzie_rejestracyjnym.pdf

Data: 2018-03-27 14:53:39 Rozmiar: 107.35k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o niekaralnosci osób.pdf

Data: 2018-03-28 09:07:34 Rozmiar: 110.21k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o niekaralności dotyczące instruktora nauki jazdy.pdf

Data: 2018-03-28 09:07:34 Rozmiar: 186.49k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o przedłużenie terminu ważności legitymacji instrutora nauki jazdy.pdf

Data: 2018-03-28 09:07:34 Rozmiar: 111.46k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o rozszerzenie zakresu imiennych uprawnień diagnosty.pdf

Data: 2018-03-28 09:07:34 Rozmiar: 135.18k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców.pdf

Data: 2018-03-28 09:07:34 Rozmiar: 202.66k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wydanie imiennego uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.pdf

Data: 2018-03-28 09:07:34 Rozmiar: 139.5k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wydanie przedłużenie wartości zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.pdf

Data: 2018-03-28 09:07:34 Rozmiar: 227.47k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wymianę legitymacji instruktora nauki jazdy.pdf

Data: 2018-03-28 09:07:34 Rozmiar: 117.91k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o rejestrację pojazdu.pdf

Data: 2018-05-21 13:32:40 Rozmiar: 181.45k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 15045
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2009-01-14 11:08:44
Czas publikacji: 2018-05-21 13:32:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak