UCHWAŁA Nr XXX/136/05 w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2005-2014 

 

 


Strategia rozwoju


Strategia rozwoju Powiatu Żyrardowskiego


Na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2005 roku, uchwałą nr XXX/136/05 Rada Powiatu przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego na lata 2005-2014.


Prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku. Opracowaniem dokumentu zajął się trzynastoosobowy zespół złożony z dyrektorów merytorycznych wydziałów starostwa oraz szefów jednostek organizacyjnych powiatu. Koordynatorem prac była zewnętrzna firma konsultingowa.


Projektując Strategię Rozwoju Powiatu Żyrardowskiego zdecydowano się na przyjęcie dziesięcioletniej perspektywy czasowej, dlatego też dokument obejmuje lata 2005-2014. Opracowanie składa się z dwóch podstawowych części: pierwsza ma charakter analityczno-diagnostyczny i stanowi rzetelną ocenę aktualnego potencjału powiatu, z kolei druga - planistyczno-projekcyjna - przedstawia konieczne do wykonania zadania wraz ze wskazaniem terminu realizacji oraz źródłem ich finansowania.


Tworząc diagnozę stanu obecnego wzięto pod uwagę m.in. takie elementy, jak profil gospodarczy Powiatu Żyrardowskiego, uwarunkowania wynikające z położenia geograficznego, uwarunkowania demograficzne, społeczne, a także zakres funkcjonowania administracji samorządowej i służb publicznych.


Niezwykle ważnym rozdziałem części diagnostycznej jest tzw. analiza SWOT ukazująca - w oparciu o zgromadzony materiał - słabe i mocne strony Powiatu Żyrardowskiego, jak również szanse i zagrożenia warunkujące z zewnątrz jego dalszy rozwój. Usystematyzowanie wniosków według takiego właśnie klucza pomóc ma w unikaniu zagrożeń, wykorzystywaniu szans, likwidacji słabych stron oraz właściwym eksponowaniu i korzystaniu z atutów.


 

 

 

Załączniki

Treść uchwały

Data: 2015-09-30 14:35:42 Rozmiar: 20.77k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do uchwały - Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2005-2014

Data: 2015-09-30 14:35:42 Rozmiar: 969.79k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 968
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Ragan
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Ragan
Czas wytworzenia: 2008-11-26 10:42:48
Czas publikacji: 2015-09-30 14:35:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak